Firma i ubezpieczenia w Niemczech, ubezpieczenia w Niemczech dla Polaków i na Gewerbe, Gewerbe – firma jednoosobowa w Niemczech lub GbR – kilkuosobowa w Niemczech rejestracja i obsługa księgowa, rozliczenia z podatku, oferty pracy w Niemczech, zasiłki dla bezrobotnych, na dzieci (Kindergeld, Elterngeld) dodatki mieszkaniowe… 01725462295

Autor-Archiv

Bezpłatna pomoc prawna


Bezpłatna pomoc prawna

Państwo niemieckie pomaga osobom bezrobotnym lub mało zarabiającym w uzyskaniu bezpłatnej porady prawnej wydając dokument (Beratungshilfeschein) uprawniający do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Jakie wymagania należy spełnić

Aby otrzymać Beratungshilfeschein należy wykazać, że dana osoba znajduje się w trudnej sytuacji osobistej i finansowej.

Kiedy dana osoba należy do kręgu tzw osób w trudnej sytuacji osobistej i finansowej trudno jednoznacznie zdefiniować. Zgodnie z przepisami możliwe jest przyznanie pomocy w sytuacji, gdy dana osoba w związku z jej sytuacją finansową i osobistą nie posiada środków, aby uzyskać pomoc prawną. Pod uwagę brana jest wysokość wynagrodzenia brutto i odejmowane są płacone podatki, ubezpieczenia, czynsz, ogrzewania i inne dodatkowe koszty związane z utrzymaniem.

Osoby otrzymujące pomoc socjalną i tzw. Arbeitslosegeld II nie powinny mieć problemu z uzyskaniem dofinansowania pomocy prawnej.

Gdzie wydawany jest tzw. Beratungshilfeschein?

Beratungshilfeschein jest wydawany przez sąd rejonowy (Amtsgericht) miejsca zamieszkania wnioskodawcy.

Kiedy nie przyznaje się Beratungshilfeschein?

Dokumentu zwalniającego z płatności za poradę prawną nie przyznaje się w sytuacjach:

  • Kiedy wnioskujący nadużywa tego prawa, tj. przykładowo wnioskuje ponownie o wydanie mu opisywanego dokumentu w celu sprawdzenia trafności porady prawnej uzyskanej na podstawie udzielonego mu poprzednio zwolnienia od kosztów
  • Kiedy wnioskujący posiada ubezpieczenie pokrywające koszty pomocy prawnej (tzw. Rechtschutzversicherung)
  • Kiedy dany problem jest tak błahy, że można go wyjaśnić na miejscu
  • Jeżeli w poszczególnych przypadkach możliwe jest uzyskanie mniej kosztownej pomocy prawnej np. w Mieterschutzverein
  • Niektóre dziedziny prawa nie są objęte możliwością uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, np. prawo podatkowe
  • W przypadku, gdy toczy się postępowanie sądowe – wówczas mowa jest o zwolnieniu od kosztów sądowych

Prawnik może żądać od posiadacza Beratungshilfeschein zapłaty w wysokości do 10 Euro.

Polskie auto w Niemczech


Polskie auto w Niemczech

Wielu Polaków w Niemczech jeżdzi na polskich numerach ze względu na wysokie koszta niemieckiego ubezpieczenia.

Niestety częste kontrole i kary pieniężne powodują, iż proceder ten staje się coraz mniej opłacalny – no chyba, że ktoś WIE…

Ale CO powinien wiedzieć??

Ano właśnie – i tu pozwolę sobie zacytować znane niemieckie porzekadło: Keine Regel ohne Ausnahme.

Wystarczy znać wyjątki i dopasować się do nich.

Primo: jeśli auto jest zarejestrowane w Polsce na dwie osoby, z których jedna mieszka w Niemczech natomiast druga w Polsce,

żaden niemiecki urząd nie może nałożyć kary.

Kindergeld dla pracowników oddelegowanych


Kindergeld dla pracowników polskich firm oddelegowanych do pracy w Niemczech

Pracownicy polskich firm oddelegowani do pracy w Niemczech mają prawo do świadczenia rodzinnego w Niemczech, nawet jeśli nie posiadają oni meldunku osobowego na terenie Niemiec.

 

 

 

 

Kindergeld dla pracowników sezonowych w Niemczech


Kindergeld dla pracowników sezonowych w Niemczech

Pracownicy sezonowi mają prawo do świadczenia rodzinnego w Niemczech!

Procedura nie jest prosta, ale nie taki diabeł straszny…

Zasadniczo jedynym warunkiem, poza wnioskiem o Kindergeld,  jaki musi spełniać pracownik sezonowy jest podleganie pod nieograniczony obowiązek podatkowy w Niemczech.

Ma to miejsce w sytuacji, jeżeli 90% jego dochodów podlega opodatkowaniu w Niemczech lub dochody w polsce nie przekraczają niemieckiej kwoty wolnej od podatku.

Ale to nie wszystko!

Niestety nie odbywa się to „z automatu”, lecz trzeba wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o objęcie nieograniczonym obowiązkiem podatkowym.

 

Rodzinne z Niemiec dla rodzica w Polsce


Rodzinne z Niemiec dla rodzica w Polsce

1. Porozumienie rodziców

Zabrzmi to pewnieak nonsens, ale najprościej byłoby się dogadać z drugim rodzicem, który mając dzieci powinien czuć się za nie odpowiedzialny choćby tylko w sferze materialnej. Jednak urazy, kłótnie i niedomówienia często uniemożliwiają porozumienie. Pamiętajmy jednak, że po rozwodzie prawo do zasiłku rodzinnego w Niemczech ma osoba, która ma meldunek z dziećmi.

2. Podanie o transfer

Innym sposobem jest tzw. transfer, czyli przeniesienie środków zasiłku rodzinnego z zagranicy do Polski. Aby dokonać transferu świadczenia do kraju należy we właściwym ze względu na zamieszkanie urzędzie (zazwyczaj to Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej) napisać odpowiednie podanie. W podaniu o transfer należałoby podać przyczynę wnioskowania o przekierowanie świadczeń na drugiego rodzica do Polski oraz podać nazwę i adres wypłacającej świadczenie kasy rodzinnej (Familienkasse) jak również „numer sprawy” (Kindergeldnummer).

3. Ponowne złożenie wniosku

Można jednak wystąpić o przyznanie zasiłku rodzinnego w Niemczech nawet w sytuacji kiedy rodzic pracujący w Niemczech nie chciał o niego się ubiegać. Jeżeli dzieci nie mieszkają w gospodarstwie domowym osoby pracującej w Niemczech, mieszkający w Polsce rodzic może wystąpić do Familienkassy o przyznanie świadczeń. W tym wypadku właściwym urzędem jest Familienkasse Nürnberg a procedura wygląda bardzo podobnie jak w przypadku standardowego wniosku.

 

Tłumaczenia Frankfurt Wiesbaden Mainz Hanau Mannheim


Tłumaczenia Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, Hanau, Mannheim

Tłumaczenie dokumentacji firmowej, korespondencji urzędowej, materiałów reklamowych, ulotek, broszur, życiorysy, listy motywacyjne, pomoc tłumacza przy załatwianiu formalności w urzędach, bankach i wypełnianiu formularzy np. do zasiłku rodzinnego (również na dzieci w Polsce).

Kindergeld – ile się czeka


Jak długo czeka się na Kindergeld?

Coraz więcej osób zadaje to pytanie zarówno w polu komentarzy tego bloga jak i w bezpośrednich rozmowach. Dlatego też zdecydowałam się udzielić wyczerpującej odpowiedzi pisemnej, która będzie dostępna dla większej ilości zainteresowanych. Zacznijmy od uwarunkowań prawnych: Niemcy są państwem prawa i jako takie posiadają regulacje prawne (ustawy, rozporządzenia, przepisy) określające terminy w jakich urzędy i instytucje państwowe są zobowiązane do rozpatrzenia danej sprawy i wydania stosownego aktu prawnego – w tym przypadku instytucją jest Familienkasse a aktem prawnym decyzja. Oczywiście, aby stwierdzić, czy przepisany prawem termin już minął, należy być w posiadaniu dowodu złożenia stosownych wniosków wraz z datą złożenia od której to daty zaczyna biec termin przepisany prawem; dlatego najlepszym rozwiązaniem jest osobiste dostarczenie do Familienkasse oryginału wniosku wraz z kopią pierwszej strony, na której urzędnik przyjmujący nasz wniosek jest zobowiązany postawić stempel wejścia. Tak zabezpieczeni możemy spokojnie czekać. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy nie otrzymamy żadnego pisma z Familienkasse (wzywającego np. do uzupełnienia dokumentacji), możemy się oficjalnie poskarżyć (skarga na bezczynność urzędu). Oczywiście skarga, aby odniosła pożądany skutek, musi być po pierwsze skierowana do właściwej instytucji a po drugie spełniać wymogi merytoryczno-formalne.

 

%d Bloggern gefällt das: