Ubezpieczenia w Niemczech, ubezpieczenia w Niemczech dla Polaków, ubezpieczenia w Niemczech na Gewerbe, Gewerbe – firma jednoosobowa lub GbR – kilkuosobowa w Niemczech rejestracja i prowadzenie, polski księgowy, oferty pracy w Niemczech, zasiłki rodzinne, dla bezrobotnych, dodatki mieszkaniowe…

Autor-Archiv

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Jak znaleźć tanie ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech?

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego obowiązuje w Niemczech od 1 stycznia 2009. Jak wybrać najkorzystniejszą ofertę i zaoszczędzić? Udział własny w kosztach leczenia to miesięczna oszczędność? Zwrot składek? Bezpłatne ubezpieczenie rodziny? Jak ważne jest zabezpieczenie na wypadek choroby okazuje się najpóźniej kiedy się jest chorym lub ulegnie wypadkowi. Wprawdzie dotąd większość mieszkańców Niemiec była ubezpieczona, ale liczba osób bez ubezpieczenia jest i tak znacząca, w szczególności wśród obcokrajowców. Często zdarzało się, że nie były one w stanie pokryć powstałych kosztów leczenia. Aby taka sytuacja  w przyszłości się nie powtarzała wszyscy mieszkańcy Niemiec otrzymali prawnie możliwość ubezpieczenia się w jednym z systemów, prywatnym lub państwowym. Czy któs należy do systemu ubezpieczeń prywatnych lub państwowych zależy od systemu, w którym był wcześniej ubezpieczony. Przedsiębiorcy, którzy nie mają ciągłości ubezpieczenia i wcześniej nie byli w Niemczech ubezpieczeni państwowo należą generalnie do systemu ubezpieczeń prywatnych.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2009

Wprowadzając obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego ustawodawca dąży do unikania sytuacji, kiedy obywatele celowo oszczędzają na kosztach ubezpieczenia zdrowotnego zdając sobie sprawę, że w razie niewypłacalności chorego koszty przejmie państwo. Obowiązek ubezpieczenia w systemie państwowym istnieje od 1 kwietnia 2007 roku. W systemie ubezpieczeń prywatnych obowiązek ten powstanie od 1 stycznia 2009 roku i objęte nim będą między innymi do tej pory nieubezpieczone osoby prowadzące działalność gospodarczą – Gewerbe. W wyniku tego praktycznie każdy mieszkaniec Niemiec będzie zabezpieczony na wypadek choroby.

Jak zaoszczędzić?

Ubezpieczenie zdrowotne to spory wydatek, który może zrobić dziurę w miesięcznym budżecie rodziny. Wiele osób zadaje sobie pytanie i o możliwość jak najtańszego ubezpieczenia. Warto poza miesięczną składką spojrzeć na inne czynniki mające wpływ na efektywny koszt ubezpieczenia. W ubezpieczeniach prywatnych są to między innymi możliwy udział własny w kosztach leczenia oraz zwrot części składek w przypadku nie korzystania ze świadczeń.

Tanie ubezpieczenia w Niemczech

Tanie ubezpieczenia w Niemczech

Tanie ubezpieczenia w Niemczech:

ubezpieczenie zdrowotne (Krankenversicherung), ubezpieczenie samochodu (Kfz-Versicherung), ubezpieczenie oc (Haftpflichtversicherung), ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung), ubezpieczenie na życie (Lebensversicherung), ubezpieczenie ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung), ubezpieczenie mieszkania (Hausratversicherung), ubezpieczenie rentowe (Rentenversicherung), Kredyty unijne, ZUS, KRUS, praca w Niemczech, oferty pracy…

Legalna praca w Niemczech

Legalna praca w Niemczech

1. maja 2011 Niemcy otwierają rynek pracy. Wiele osób wiąże z tym faktem nadzieje na znalezienie pracy za miedzą. Czy rzeczywistość okaże się tak różowa, jak to sobie niektórzy wyobrażają? Raczej nie a może nawet będzie jeszcze gorzej niż do tej pory. A dlaczego? Ano dlatego, że niemiecki państwowy system ubezpieczeń społecznych niewiele różni się od naszego ZUS-u: kolos na glinianych nogach, który już od dawna się chwieje. Otwarcie rynku pracy dla nowych państw Unii jest dokładnie przemyślaną decyzją strategiczną. Napływ siły roboczej a co za tym idzie składek ubezpieczeniowych spełni w tym przypadku rolę transfuzji krwi, która przynajmniej doraźnie postawi kolosa na nogi. Składki ubezpieczeniowe nowych pracobiorców  muszą pokryć ogromny deficyt budżetowy państwowych kas chorych. Od 1. stycznia 2009 istnieje w Niemczech obowiązek ubezpieczeniowy Do tej pory większość Polaków zakładała tzw. Gewerbe (jednoosobową działalność gospodarczą) i przed 2009 tylko nieliczni ubezpieczali się, a po 2009 większość ubezpiecza się prywatnie. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach, legalnej pracy w Niemczech i innych ciekawych rzeczach…

Oferty pracy w Niemczech

Oferty pracy w Niemczech

1 maja 2011 Niemcy otwierają rynek pracy, ale dla osób, które nie znają języka przynajmniej w stopniu dobrym i tutejszych realiów nie ma to większego znaczenia ponieważ i tak nie odnajdą się w niemieckiej rzeczywistości. Bardzo ważne jest profesjonalne doradztwo gdzie i jak szukać pracy, życiorys i list motywacyjny po niemiecku. Ubezpieczenia, serwis biurowy, doradztwo personalne, tłumaczenia.

Minimalna stawka zarobku dla opiekunek

Zarobki opiekunek w Niemczech

Od 1 sierpnia 2010 roku obowiązuje w Niemczech w branży opiekuńczej stawka minimalna, czyli zagwarantowane ustawowo najniższe wynagrodzenie za pracę.

 W landach zachodnioniemieckich wynosi ono 8,50 euro za godzinę, we wschodnioniemieckich 7,50 euro. Płace poniżej tej stawki są niedopuszczalne. Co więcej – pracodawca, który wbrew przepisom płaci mniej – popełnia przestępstwo. Odpowiedni wyrok wydał Sąd Krajowy w Magdeburgu, a potwierdził go Wyższy Sąd Krajowy w Naumburgu.

Tyle teoria. W praktyce firmy z branży opiekuńczej robią wszystko, żeby przepisy te obejść.

Opiekunka czy pomoc domowa?

Już kilka tygodni po wejściu w życie stawki minimalnej pierwsze firmy zatrudniające pracowników pielęgnujących starsze, chore i niedołężne osoby, przedłożyły rodzinom korzystającym z ich usług oświadczenie do podpisu. Rodziny miały potwierdzić, że pracująca u nich kobieta pracuje jako pomoc domowa. Niektóre rodziny nieświadome haczyka, podpisały. Inne podpisały świadomie. Ale też zaakceptowałyby wszystko, byle nie stracić „anioła”, który 24 godziny na dobę myje, karmi, przewija i dba o niedołężnego ojca, czy matkę.

Trick polega na tym, że „pomoc domowa” nie jest objęta minimalną stawką wymaganą w branży opiekuńczej. Nadal dba więc o niedołężną osobę, ale na papierze jest pomocą domową. W razie konfliktów płacowych staje się to barierą nie do przeskoczenia. Przy zawieraniu umowy dobrze więc sprawdzić, czy chodzi o pracę jako „pomoc domowa” (Haushaltshilfe), czy jako opiekunka chorej, niedołężnej osoby (Pflegekraft).

Zatrudnienie czy samodzielność?

Niektóre z firm pośredniczących w załatwianiu dla pacjentów pracowniczek z Polski, informują z góry, że wobec obowiązującej płacy minimalnej, jedyną możliwością zapewnienia sobie korzystnej finansowo usługi, jest zaangażowanie osoby samozatrudniającej się. Kto ma jednoosobową firmę, czyli sam się zatrudnia, sam dyktuje warunki. Mimo ogromnego zapotrzebowania na niemieckim rynku, konkurencja jest duża i coraz większa. Wiele Polek korzysta więc z opcji samozatrudnienia się (jako jednosobowa firma) oferując swoje usługi za zaniżone stawki. Jako samodzielne „firmy” nie podlegają zbiorowemu układowi pracy, nie muszą więc wymagać ustawowych 8,50 / 7,50 euro za godzinę pracy.

Federalna Agencja Pracy szacuje, że wśród ponad 1 miliona 100 tys. opiekunek z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym głównie Polek pracujących w Niemczech, pozwoleń na samodzielną pracę uzyskało w ub.roku 1.200 kobiet. Pozostałe są oddelegowywane do pracy przez firmy pośredniczące.

Czy lepiej zatem otworzyć własną „firmę”, czy zatrudnić się w firmie oddelegowującej do pracy?

To zależy. Od wielu czynników. Jeżeli znamy język w stopniu dobrym to na pewno lepiej otworzyć swoją firmę, bo mamy szansę zarobić kilkakrotnie więcej niż przez agencję, ale też musimy same zatroszczyć się o swoje ubezpieczenie i zlecenia, inna sprawa, że tych nie brakuje. O serwis biurowy i całą otoczkę biurokratyczną nie trzeba się martwić, bo można zlecić firmie, która się tym zajmuje.

Ubezpieczenie wypadkowe

Co warto wiedzieć o wypadkowym w Niemczech?

Nie każdy wie, na co warto zwrócić uwagę zawierając ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung) w Niemczech

Często przy podpisywaniu umowy ubezpieczeniowej koncentrujemy się na aspektach drugorzędnych (np. wysokość świadczenia na wypadek śmierci), które jeżeli dojdzie do wypadku mają niewielkie znaczenie. Tylko niewielki procent wypadków ma skutek śmiertelny, lub kończy się inwalidztwm. Bardzo często jednak skazani jesteśmy na dłuższy, poszpitalny pobyt w domu. Dlatego warto zdecydować się na opcję może trochę droższą, lecz bardzo pożyteczną w przypadku wypadku tzn. na stawkę dzienną nie tylko za pobyt w szpitalu  (Tagesgeld).

Umowa o pracę czy Gewerbe

Co lepsze praca na umowę czy Gewerbe?

Przed takim dylematem staną wkrótce Polacy pracujący w Niemczech, ponieważ 1. maja Niemcy znoszą ograniczenia dostępu do swojego rynku pracy. Jednym z decydujących czynników może okazać się składka ubezpieczeniowaPracujący na własny rachunek mogą sami wybrać ubezpieczyciela i opcję ubezpieczenia, podczas gdy pozostający w stosunku pracy płacą coraz wyższe składki na bankrutujący niemiecki system ubezpieczeń społecznych. Dowiedz się więcej o ubezpieczeniach, i świadczeniach socjalnych (np. rodzinne) i serwisie biurowym dla osób pracujących w Niemczech na własny rachunek.

Polskie opiekunki a niemiecki rynek pracy

Opiekunki w Niemczech

Niemiecki system opieki społecznej nie jest w stanie pokryć zapotrzebowania na opiekunki osób starszych, chorych i inwalidów bez pomocy ze strony nowych państw unii. Polskie opiekunki stanowią w Niemczech bardzo dużą grupę zawodową, chociaż trudno nawet w przybliżeniu określić jak dużą, ponieważ większość pracuje na czarno.

 Dla rodzin niemieckich, któe de facto są ich pracodawcami jest to sytuacja wręcz luksusowa. Bez umowy o pracę, ubezpieczenia, z bardzo ograniczoną znajomością języka nie mają żadnych praw i pozwalają sprowadzić się do roli niewolnic starych często złośliwych ludzi.  A niemieckie rodziny nie dość, że płacą im grosze to nawet nie zatroszczą się o ich ubezpieczenie. Powszechnie stosowaną praktyką jest ubezpieczenie turystyczne, które jednak nie zawsze jest najlepszą opcją i nie może trwać wiecznie. Dlatego bardzo ważne jest uświadomienie im jakie mają prawa i możliwości legalnej pracy i ubezpieczenia.

Niemcy otwierają rynek pracy

Praca w Niemczech 

Rozpoczynając nowy rozdział życia za granicą powinniśmy uświadomić sobie, że podstawą naszej egzystencji i czynnikiem decydującym o jakości życia są umowy a jedną z najważniejszych o ile nie najważniejszą umową jest UMOWA UBEZPIECZENIOWA.

Dlatego może już dzisiaj warto przyjrzeć się ofercie ubezpieczeniowej, różnym wariantom ubezpieczenia, i poszukać nie tylko kompetentnych maklerów ubezpieczeniowych ale także takich, którzy mogą nam doradzić w naszym ojczystym języku. W tym przypadku ma to dla nas kluczowe znaczenie, ponieważ nawet jeżeli potrafimy porozumieć się w jakimkolwiek języku obcym, to zrozumienie warunków umowy ubezpieczeniowej sformułowanej nawet w języku ojczystym jest dla wielu z nas problematyczne a konsekwencje niezrozumienia jakiejkolwiek umowy nie tylko ubezpieczeniowej mogą okazać się tragiczne. (mehr…)

Folgen

Erhalte jeden neuen Beitrag in deinen Posteingang.

%d Bloggern gefällt das: